BARDZO WAŻNE !!!

SZANOWNI RODZICE!

Informujemy, że od 1 marca 2020 roku wyżywienie dla naszych dzieci przygotowuje kuchnia przedszkola. Zmianie ulega stawka żywieniowa, która wynosić będzie 8,00 zł za każdy osobodzień.

Pozostałe zasady pozostają bez zmian.

1. Płatność uiszczana jest Z GÓRY! do dnia 10-go każdego miesiącu, ( czyli płacicie do 10-go za miesiąc bieżący kwotę która podamy Wam na karteczkach )

2. Płatności należy dokonywać na konto ( tak jak do tej pory ):
Przedszkole Samorządowe nr 2,
ul. Osiedle Huty 1 ,
58-580 Szklarska Poręba
09 1090 1984 0000 0001 3444 9822

3. NIEOBECNOŚCI dzieci zgłaszamy do godz. 13.00 !!! dnia poprzedzającego dzień nieobecności i DOKŁADNIE informujemy przez ile dni będzie trwała nieobecność.
Nieobecności zgłaszamy TYLKO SMS !! na nr tel. +48509823383
Nieobecności zgłoszone ustnie czy telefonicznie nie będą wpisywane w dziennik ewidencji.
Podany nr tel. jest podany tylko do spraw związanych z ewidencją dzieci ( nr kontaktowy do żłobka we wszelkich innych sprawach pozostaje bez zmian: 75/7677460, do przedszkola 757172716 )
Przykładowa treść SMS: „Zgłaszam nieobecność dziecka…………….w dniach ……….”

4. Za każdy dzień nieobecności ( PRAWIDŁOWO zgłoszonej) zostaną naliczone odpisy w wysokości dziennej stawki żywieniowej – aktualnie 8,00 zł/dzień.

Przykład 1:
Planujecie absencję dziecka ( z różnych przyczyn ) –poinformujcie nas o tym najpóźniej w przeddzień nieobecności ( do godz.13.00 ! ) aby został Wam naliczony odpis za te dni.
UWAGA! Zgłoszenie nieobecności w pierwszym dniu absencji oznacza, że za 1-y dzień nie zostanie naliczony odpis ( dopiero za każdy kolejny dzień ). Nie zgłoszenie absencji w ogóle skutkuje tym, że będziecie obciążeni opłatą za każdy dzień.

Przykład 2:
Nie ma Państwa X dni bez żadnego ZGŁOSZENIA SMS - nie zostają Państwu naliczone żadne odpisy, będziecie Państwo obciążeni kosztem wyżywienia za każdy dzień ( nawiązując do Przykład1)

Przykład 3:
Zgłaszacie Państwo SMS o godz8.00 rano, że dziecko nie będzie obecne w żłobku( z różnych przyczyn ) – za ten dzień niestety zostaje Państwu naliczona OBECNOŚĆ, ponieważ nie został zachowany termin zgłaszania nieobecności.

Przykład 4:
Zgłosiliście nieobecność dziecka, np. przez 5 dni jednak zmieniacie plany i chcecie przyprowadzić dziecko 4-go i 5-go dnia….wówczas należy zgłosić taki fakt ZMIANY do godz. 13.00 ! dnia 3-go.
Bez jakiegokolwiek zgłoszenia nie będziemy mogli zapewnić dla Państwa dziecka wyżywienia i tym samym nie będzie przyjęte do żłobka.

PODSUMOWUJĄC:
Z góry zakładamy obecność Waszych dzieci PRZEZ CAŁY MIESIĄC i to Wy musicie zadbać o zgłaszanie absencji tak, aby niepotrzebnie nie obciążać własnych portfeli 

 

PODSUMOWUJĄC:
Z góry zakładamy obecność Waszych dzieci PRZEZ CAŁY MIESIĄC i to Wy musicie zadbać o zgłaszanie absencji tak, aby niepotrzebnie nie obciążać własnych portfeli