Rekrutacja

Super User
Kategoria:

Rekrutacja do Samorządowego Integracyjnego Żłobka „Magiczny Świat Maluchów” w Szklarskiej Porębie

Instytucjonalną opieką nad dzieckiem w wieku do lat 3 objęte zostaną dzieci:

  • które nie mają zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy rodziców / opiekunów prawnych dziecka, a także nauki rodziców/opiekunów,
  • których rodzice/opiekunowie posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do
  • stale lub czasowo mieszkające na terenie Miasta Szklarska Poręba,

Dodatkowe informacje:

  • Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 roku życia (wymagane oświadczenie rodziców o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym).

DOKUMENTY:

1 - Karta zapisu do żłobka - pobierz
2 - Karta informacyjna - pobierz

Rodzic/Opiekun powinien złożyć KARTĘ ZAPISU DZIECKA oraz KARTĘ INFORMACYJNĄ, osobiście w Sekretariacie Samorządowego Integracyjnego Żłobka „Magiczny Świat Maluchów” w Szklarskiej Porębie przy ul.Osiedle Huty 1 lub korespondencyjnie na adres placówki ( liczy się data stempla pocztowego ).