Informacje o placówce

Super User

Samorządowy Integracyjny Żłobek „Magiczny Świat Maluchów” w Szklarskiej Porębie jest placówką pielęgnacyjno–wychowawczą  funkcjonującą od września 2014 roku jako odrębna jednostka budżetowa miasta Szklarska Poręba.
W żłobku zatrudniona jest fachowa kadra, która umożliwia dzieciom wszechstronny rozwój: fizyczny, psychiczny, motoryczny, emocjonalny, społeczny.
Opieką objęte są dzieci od 6 miesięcy do trzech lat, których miejscem zamieszkania jest miasto Szklarska Poręba. Podopieczni przebywają w 3-ech grupach wiekowych dostosowanych pod względem rozwoju fizycznego i intelektualnego.
Żłobek współpracuje z fizjoterapeutą dziecięcym i  logopedą.
Podstawowymi założeniami naszego żłobka jest jak najlepsza opieka nad powierzonymi nam dziećmi, dostarczenie im kształcącej zabawy wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa. Nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci czuwa życzliwy i otwarty zespół.
Szczególny nacisk kładziemy na dobre samopoczucie dziecka, indywidualne, podmiotowe traktowanie, pełne szacunku i troski rozbudzając dziecięcą ciekawość i wzmacniając poczucie wartości
Żłobek mieści się w jednopiętrowym budynku z pięknym i systematycznie doposażanym ogrodem. Sale, w których każdego dnia przebywają nasze Maluchy są jasne, duże, dobrze wyposażone i estetyczne. W każdej sali znajduje się osobna łazienka i toaleta. Wyjście na teren ogrodu następuje bezpośrednio z sal dziennych. Wszystkie pomieszczenia spełniają wymogi Unii Europejskiej, obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych i budowlanych. Są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci a kolorystyka, dekoracje i wyposażenie wnętrz stymuluje ich prawidłowy rozwój.

Dokumenty

Super User

UCHWAŁA nr LI/632/2014 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE z dnia 05 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Integracyjnego Żłobka „Magiczny Świat Maluchów” - pobierz