OŚRODKI WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Super User

Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy korekcyjno - edukacyjne 2017 - pobierz
Baza teleadresowa podmiotów świadczących pomoc doświadczającym przemocy - 2018- pobierz
Baza teleadresowa SOW - Dolny Śląsk - pobierz
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa -2017 r - pobierz
Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia 2017 r. - pobierz