Nasza Kadra

Super User
Kategoria:

Zatrudniamy wykwalifikowane opiekunki dziecięce, pielęgniarki i personel obsługi. Znaczna część personelu opiekującego się dziećmi posiada wyższe wykształcenie wielokierunkowe.

Współpracujący ze żłobkiem dietetyk planuje i nadzoruje żywienie także w Przedszkolu Samorządowym nr 2,więc posiada długoletnie doświadczenie w zakresie żywienia dzieci. Dba o prawidłowe i urozmaicone posiłki z uwzględnieniem wszelkich problemów żywieniowych.
   Poniżej kilka zasad, którymi kierują się w Opiekunki naszego Żłobka podczas codziennej pracy:

  • Dbamy o pogodny nastrój i pełną życzliwości i rodzinną atmosferę
  • Nie ulegamy we wszystkim dziecku, ale jednocześnie nie wymagamy od niego ponad jego siły
  • Przestrzegamy ustalonego regulaminu dnia dziecka
  • Dostarczamy dziecku odpowiednich bodźców rozwojowych
  • Nie traktujemy sami i nie pozwólmy innym traktować naszego dziecka jak zabawkę na pokaz
  • Staramy się dawać dziecku okazję do stawania się coraz bardziej samodzielnym i zaradnym
  • Nie zapominamy kształtować charakteru dziecka poprzez wyrabianie życzliwego stosunku do wszystkiego i wszystkich
  • Nie trzymamy dziecka w izolacji - niech od samego początku wzrasta w społeczeństwo, poznaje swoje prawa i obowiązki w stosunku do niego
  • Staramy się być w obecności dziecka zawsze spokojnymi i zrównoważonymi, nasz niepokój, gniew czy zniecierpliwienie - zawsze ujemnie odbija się na dziecku
  • W swym postępowaniu z dzieckiem staramy się stosować więcej nagród niż kar, pamiętając o tym, że więcej dobrego można osiągnąć chwaląc niż ganiąc.